Info

Info

VAJALIKUD DOKUMENDID EHITUSLOA TAOTLEMISEKS:

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED – peab esitama taotluse kohalikule omavalitsusele.
KRUNDI GEODEETILINE ALUSPLAAN – saadakse kas kohalikust omavalitsusest, krundi müüjalt või tuleb tellida geodeedilt.
VEE JA KANALISATSIOONI TEHNILISED TINGIMUSED – projekteerimistinguimuste koosseisu üks osa, tingimused väljastab vee- ja kanalisatsioonitrasside valdaja.
ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED – projekteerimistinguimuste koosseisu üks osa, tingimused väljastab elektrienergia pakkuja.
PIIRIPROTOKOLL – reeglina saadakse krundi müüjalt.
OMANKU STAATUST KINNITAV DOKUMENTATSIOON – nt. kinnistusraamatu väljavõte.
DIGITAALNE GEOALUS – soovituslik.

TEHASEPAKETT:

Välisseinad

Voodrilaud (värvitud) 18×120 UYV
Roovitus 22 x 45mm cc 600
Tuulutusliist 22 x 45mm cc 600
OSB3 puitpaneel 12mm
Karkass 45 x 195 mm cc 600
Soojustus, kivivill 200
Aurutõkkekile PE 0.2mm
Roovitus 45×45 mm

Siseseinad (kandvad)

Kipsplaat NG 13, niisketes ruumides GKBI 12,5
Karkass 45×95 mm

Siseseinad (kerg)

Kipsplaat NG 13, niisketes ruumides GKBI 12,5
Kipsi karkass 66mm

Katus

Tuulutusliist 25×50 mm
Aluskate Divoroll
Sarikad (fermid) C16/24 vastavalt 45 x 95mm (I-k) või 45 x 300mm (II-k)

Vahelagi (I korruselisel hoonel vahelagi puudub)

OSB3 puitpaneel 22 mm
Karkass 45 x 195 mm cc 600
Soojustus, plaatvill 200
Aurutõkkekile PE 0.2mm

PVC aknad ja terrassiuksed (valge)

Klaaspakett 3k (4sel-12swp-4-12swp-4sel+ar)

Paigaldus

Transport objektile
Elementide ja fermide montaaz
Tallinnast 50km raadiuses

Arhitektuursed joonised

Maja plaan
Vaated
Lõige

Välisuks (ukse maksumus 500€)

VÕTMED KÄTTE:

Lisaks tehasepaketile

Vundament

Vundamendi mahamärkimine
Vundamendiaugu kaevamine, pinnas paigaldatakse krundile muldesse
Vundamendi taldmiku ehitamine 500x200mm
Fibovundamendi ladumine (fibo 5 laius 200mm) keskmiselt 3-4 rida
Vundamendi täitmine täiteliivaga ja tihendamine
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine
Elektrikaabli kõri paigaldamine
Põrandaaluse soojustuse (Eps100, 200mm) paigaldus
Kile paigaldamine
Vundamendi armeerimine, arvestades küttekoldeid ja korstnaid
Põrandakütte torustik
Põranda betoneerimine 80-90mm
Vertikaalne soojaisolatsioon (Eps120, 50mm)
Horisontaalse soojustuse paigaldamine (Eps120, 100mm) 1m laiuselt
Alusvöö alla bituumen-rullmaterjali paigaldamine
Immutatud alusvöö paigaldamine (45x195mm)

Välisseinad

Soojustus, plaatvill 50mm
Kipsplaat NG 13, niisketes ruumides GKBI 12,5
El.kaabelduse kõrid ja doosid (objektil monteeritud standardjoonise järgi)

Siseseinad (kandvad)

Soojustus, plaatvill 100 mm
El.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)
Kipsplaat NG 13, niisketes ruumides GKBI 12,5

Siseseinad (kerg)

Kipsplaat NG 13, niisketes ruumides GKBI 12,5
Kipsi karkass 66mm
el.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)

Vahelagi (I kordne)

Fermidevaheline soojustus, puistevill 400mm
aurutõkkekile PE 0,2mm ja metallkarkass
kipsplaat 13mm
el.kaabelduse valmidus valgustitele (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)

Katus (I kordne)

Klassik- või kiviprofiil-plekk
Roovitus 22 x 100mm

Vahelagi (II korruseline)

kipsplaat 13mm
el.kaabelduse valmidus valgustitele (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)

Katus (II korruseline)

Klassik- või kiviprofiil-plekk
roovitus 22 x 100mm
tuuletõkkeplaat 12mm
soojustus, plaatvill 300 + 50mm
lisakarkass 45 x 45mm
aurutõkkekile PE 0.2mm
harja-,otsa-,neeluplekid ja -tihendid
tuulekastid
vihmaveesüsteem

Sisetööd ja materjalid

Plekist moodulkorsten
Uksed lävepakkudega (ukse maksumus 100 €/tk)
Põrandate katmine nakkega ning tasandamine isevalguva seguga
Trappidele vajalike kallete teostamine
Niiskustõkke kanga ja lindi paigaldamine
Trapi ja läbiviikude tihendite paigaldamine
Põranda ja seinte katmine niiskustõkkega
Kuivades ruumides plaaditav pind kaetakse nakkedispersiooniga
Seinte plaatimine kõrguseni 1800mm (plaadi maksumus 12 €/m2)
Põrandate plaatimine (plaadi maksumus 12 €/m2)
Vuugitäide – silikoon
Nurga- ja ääreliistud plastikust
Põrandate katmine parketiga (parketi maksumus 10 €/m2)
Rull-aluskate
Vuukide ja nurkade teipimine
Pindade jäme ja peen pahteldamine
Pindade värvimine 2x
Plastik põrandaliistud
Akende ja uste piirdeliistud

Saunaga seotud tööd

Saunauks klaasist (ukse maksumus 100 €)
Kivivillast soojustus
Fooliumkatte paigaldamine
Puitkarkassi ja laudise (haab) paigaldamine
Lava ehitus (haab)

Akende ja uste lisatööd

Aknaplekid
Akende ja uste palede vormistamine seest ning väljast
MDF aknalauad

Elektritööd

Maanduse paigaldamine
Kaabelduse paigaldamine
Välikaabli paigaldus olemasolevast kilbist (kuni 10m)
Maja el.kilbi ehitamine ja paigaldus
Pistikupesade, lülitite ja nõrkvoolu pistikute (keskmine hinnaklass) paigaldamine

Ventilatsioonitööd

Tõmbeventilaatorid läbi seinte (niisked ruumid)
Soojustagastusega ruumipõhised ventilatsiooniseadmed

Vee- ja kanalisatsioonitööd maja sees

Veetorustiku ehitamine ja survestamine ning veemõõdusõlme ehitus
Kanalisatsioonitorude paigaldamine (lihttrapid)
San. seadmete paigaldus (inventar tellijalt)
Arvestatud torustiku ehitusega vundamendi välispinnast 1,5 m kaugusele

Küttesüsteem

Õhk-vesi soojuspump
Soojavee boiler

Projektdokumentatsioon
Arhitektuurne eelprojekt, piisav ehitusloa taotlemiseks
Energiamärgis
Dokumentatsiooni EHR-i sisestamine
Ehitusloa menetlemine